6 thoughts on “Zamanda Akış

  1. Elmaları birbiriyle özdeş kabul edersek sadece baba veya sadece oğul olma şartı getirilmediği için bu iki baba iki oğul 3 kişi olabilir.Bu durumda çocuk,çoğunun babası ve çocuğun babasının babası şeklinde üç kişiye 3 elmayı 1’er paylaştırdığımızda elmaları eşit paylaştırmış oluruz.

    Bu iki baba iki oğul ayrı iki baba ve iki oğulsa yani dört kişilerse elmalarının bütün kalması gibi de bir şart verilmediği için bu dört kişiye her elmayı eşit dört parçaya böldükten sonra her kişiye 3’er parça elma verdiğimizde yine elmaları eşit paylaştırmış oluruz.

  2. öncelikle her 2 elmayıda eşit miktarda 2’ye bölerek kişi basına 1 tane yarim elma veririz daha sonra ise 3’cü olan tam elmayı yine eşit miktarda
    4’e böleriz yine her bir çeyrek parçayi kişi basına 1 çeyrek elma olarak veririz sorun çözülür saygılarımla fermat

Bir cevap yazın