Etiket: Tamkare

1 Ler ve 0 Lar

En az 2 tanesi 1 olmak üzere sadece 1 ler ve 0 lardan oluşan bir tamkare olabilir mi?

Sorunun Devamı