Etiket: Az

1 Ler ve 0 Lar

En az 2 tanesi 1 olmak üzere sadece 1 ler ve 0 lardan oluşan bir tamkare olabilir mi?

Sorunun Devamı

3 Kişilik Halk Oylaması

Vakti zamanında ülke parlementosunda bir yasaya yoğun bir muhalefet oluşmuş bir türlü kabul oyu çoğunluğu sağlanamamaktadır. Yasa ya parlamentoda kabul edilmelidir ya da halk oylamasına sunulup…

Sorunun Devamı