20 thoughts on “Özel Sayı

 1. Yanıt sonsuz değil. yukarıdaki yanıtlarda geçen sayılar da değil.
  soruda istenen sayının
  matematiksel yazılımında herhangi bir rakamın en fazla 2 defa kullanılması
  ve
  türkçe yazılımında kullanılan herhangi bir harfin en fazla 2 defa kullanılması
  isteniyor. bu özellikleri sağlayan en büyük sayı bulunacak.

  mesela 9009 iki özelliğide sağlıyor. ama en büyük değil.

 2. 99605 = dokuz doksan bin altı yüz beş.

  her harften en fazla 2 kere,her sayıdan en fazla 2 kere

  d:2 a:2 ı:1 eğer 99887 gibi bi sayı yazsaydık harfler 2 kereden fazla
  o:2 n:2 y:1 kullanılmış olurdu.
  k:2 b:2 ü:1
  u:1 i:1 e:1
  z:2 l:1 ş:1
  s:1 t:1

 3. 665110

  altı yüz altmış beş bin yüz on

  amaç en büyük basamağa en büyük rakamı yazarak en büyük sayıyı elde etmek. aynı zamanda kullandığınız harfleri de kenara yazın.

  rakam tekrarı da kotaya bağlandığı için, milyarlık bir sayı yazamayız. milyon da aynı şekilde eleniyor.
  milyondan küçük bir sayı arıyoruz yani.

  örneğin,
  dokuz yüz doksan dokuz bin, dokuz yüz, doksan dokuz.
  yani 2 kere “yüz” yazmalıyız, yani y ü z harf kotalarını dolu kabul edicez baştan. aynı şekilde birer kere de b i n harflerini kullanmış varsayıcaz kendimizi.
  en büyük rakamları seçmeye çalışacağız ama z kotası yüzünden dokuz ve sekiz yazamayız, y kotası da dolu yedi de yazamıyoruz…
  “altı yüz” diye başlıyoruz, 6 rakamını da 2 kere kullanabiliriz, yani: “altı yüz altmış” yazabiliriz. buraya kadar kotası dolan harfler: a, l, t, y, ü, z.
  sonraki basamağa kalan en büyük rakamı yazıyoruz beş, şimdi sayımız şu: “altı yüz altmış beş bin” ve b kotası da doldu.
  sonraki basamağa dört yazamayız, t kotası dolu. üç yazamayız, ü dolu. iki yazamayız, çünkü “bin” yazarken zaten i kotamızın birini kullanmıştık…
  o yüzden:
  “altı yüz altmış beş bin yüz” şu anki sayı.
  onlar basamağına, harf kotalarından dolayı şunları da yazamıyoruz: doksan seksen yetmiş altmış elli kırk otuz yirmi…
  yani sadece on yazabiliyoruz, böylece n kotası da dolar.
  birler basamağına, kotalardan dolayı 1-9 arası hiçbir sayıyı yazamıyoruz.

  böylece yazılışı 665110 olan sayımızın okunuşu da:
  “altı yüz altmış beş bin yüz on” oluyor…

  budur! : ))))

 4. 65144003
  bulabildiğim en büyük sayı bu şimdilik.
  cevap olarak geçerli olduğunu teyit edebilirsiniz.

  şimdi bunu nasıl bulduğumu açıklayayım.
  öncelikle sayımız en fazla 9 basamaklı olabilir. eğer en az 10 basamak olursa “milyar”, “milyon” ve “bin” kelimelerindeki “i” harfinden dolayı öyle bir sayı olamıyor.
  eğer 9 basamaklı olursa , bu sayıda en az “milyon”, “yüz” ve “bin” kelimeleri olacak ve bu kelimeler de 4 adet rakamı direk eliyor. geriye kalan 5 rakamın da bazı yerlerde kullanımını kısıtlıyor. ve 9 basamaklı bir sayı olmuyor.

  8 basamaklılara bakarsak. 8 rakamını hiç kullanamayız çünki “sekiz” veya “seksen” i “milyon” ve “bin” kelimeleri ile beraber kullanamıyoruz. 2 ve 7 rakamı da yine aynı şekilde. geriye kalan rakamların da kendi içlerinde bir sürü kısıtlaması oluyor ve bunlarla yukarıdaki sayı çıkıyor.

Bir cevap yazın