Her Şeye Lazım Olan Şey

Her şeye lazım. Bu dünya üzerinde o olmadan hiçbir şey olmuyor. Bizden önceki nesiller de bu şeyi kullanmış. Biz de günümüzde kullanıyoruz ve gelecekte de herkes bu şeyi kullanacak.Çünkü o olmadan hiçbir şey olmuyor. Her şeye lazım olan bu şey nedir?

Author: caimera

16 thoughts on “Her Şeye Lazım Olan Şey

  1. Aslında soruyu dikkatlice okuduğumuz takdirde yanıtın içinde saklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bizden önceki nesiller geçmişi, günümüzde kullanmamız bugünü ve gelecekte de herkes kullanacak derken geleceği ortaya koyan tek kavram ZAMAN’dır. O olmadan hiçbir şey olmuyor derken, çocukken büyümemiz için, hastayken ileşmemiz, şirkette terfi etmemiz ve helal süt emmiş kızı bulmamız için hep ZAMAN şart. İsim önermesi şu şekilde çürütülmektedir: M.Ö. 3200 yazının buluşundan önceki prehistorik çağlarda isim denen bir durum söz konusu değildi. Avcılık ve toplayıcılık faaliyetleriyle uğraşan hominidlerde konuşma dili bile gelişmemişti ta ki ateşin bulunmasına kadar. Ondan sonra erkekler işaret diliyle av anılarını, kadınlar ise ev ekonomisi günlerini anlattılar sonrasında dil gelişti. Dolayısıyla isim bizden önceki bütün nesillere genelleştirilemez. Bizden sonraki nesillerin isim kullanıp kullanmayacağı da kesinlik içermemektedir. Hava ve su önermeleri de şu şekilde çürütülmektedir. Gelecekte oksijen yerine Marsta ya da farklı yerde yeni yaşam formları oluşturulabilecek ve akciğer sistemimize balıklara benzer bir sistem monte edilecek. Uzun sözün kısası, isim, hava ve su gelecek için kesin argümanlar oluşturmamaktadır; mamafih ZAMAN ise hem geçmişin hem bugünün hem de geleceğin entegrasyonudur. ;)

  2. elektrondur. bin yıl önceki insanın bedenindeki elektron şu an bende olabilir ve herşeyde elektron vardır. tabi protonda elektron yoktur ama o anlamdaki ‘herşey’ den bahsediyorsak cevap olamaz.

Bir cevap yazın