10 Çiçek

10 çiçeğin uzerine 20 farklı sayı yazılmış. Sayılar çiçeğin hem ön yüzünde hem de bizim goremediğimiz arka yüzünde bulunmaktadır.Bir çiçeğin üzerindeki 2 sayının toplamı her çiçekte eşit bir toplam veriyor. Üstelik görülen yüzdeki sayıların toplamı da gürülmeyen yüzdeki sayıların toplamına eşit.Soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir.

36 – 5 – 24 – 2 – 31 – 42 – 35 – 17 – 21 – ?

Author: ecemalptekin

13 thoughts on “10 Çiçek

  1. Sana kısmen katılmakla birlikte , sorunun pozitif tamsayıları kastettiğini varsayarak cevapların sonlu sayıda olduğunu söyleyebiliriz

   pozitiflik koşulu getirildiğinde son çiçekte olan sayı x ;
   toplam 213+x ,
   bir çiçekteki sayıların toplamı ((213+x)/5) ,
   213+x > 5x (son çiçeğin arkasındaki sayı pozitif olmalı)
   53>x

   (213+x)/5 tamsayı olmalı;
   x?2(mod5)
   burdan sonra biraz denemeye(hamallık) bakıyo çünkü soruda farklı sayılar koşulu getirilmiş, ufak bi deneme sürecinden sonra ben
   {2,17,37,47} buldum diğer sayılarda sayı tekrarlarına düşülüyor, tabi benim bulduklarımda da düşülebilir gözümden kaçmış olabilir sonuçta.

Bir cevap yazın