Lagrange’ın 4 Kare Teoremi

Lagrange’ın 4 kare teoremi her pozitif tam sayının en fazla 4 tam karenin toplamı olarak yazılabileceğini göstermektedir.

Örneğin 10=3²+1² ya da 15= 3²+2²+1²+1²

Bu teoremi kullanarak, 8’in her pozitif tam çarpanının 8 tek karenin toplamı olarak yazılabileceğini gösteriniz.

Author: Pınar MP

Bir insanın zekası vereceği cevaplardan değil soracağı sorulardan anlaşılır.

7 thoughts on “Lagrange’ın 4 Kare Teoremi

 1. şimdi bu soru anlaşılmadı bn bir cevap yazayım anladığım kadarıyla
  sonra siz doğru yanlış filan yazın olay netleşmiş olsun
  8 in çarpanları denildiğinde
  8k şeklindeki sayılarımı anlıyoruz
  yoksa
  (8 in çarpanları olan 1,2,4,8 sayılarını mı anlıyoruz
  tek kare derken neyi kastediyoruz yani tek sayıların karesi mi
  sonra bu tek sayılar birbirinden farklı olmak zorunda mı?

  1. istersen toplayabilirsin, toplarsan da Lagrange’ın 4s teoremine ters düşmezsin , teoreme göre her tamsayı en fazla 4 (1,2,3) tane tamkare toplamı şeklinde yazılabilir. örneğin her n sayısı n tane 1 in karesini toplarsan bulunabilir ama bu teoremden güçlü bir ifade değil.

 2. aşağıda yazacağımdan çok daha kısa bir çözüm bulmuştum ama eksik olduğunu farkettim. Lagnrange teoreminden daha güçlü bir teoremle eksiklik gideriliyodu ama saçma bişey yapmış olurdum. neyse en azından çözüm yapabildim
  uzun da olsa umarım anlaşılır,
  —————–
  8 modunda sayıların karelerine bakalım
  0^2=0 , 1^2=1 , 2^2=4 , 3^2=1
  4^2=0 , 5^2=1 , 6^2=4 , 7^2=1 (mod8) (*)
  n=8k ise
  n=(8x+2)+(8y-2) olacak şekilde 2 parçaya ayrılır. (x+y=n , y en az 1 olacak şekilde)
  ve bu 2 parçanın herbiri Lagrange teoremine göre en fazla 4 tamkare toplamıdır
  (*)’a göre bu 2 parçanın herbiri tam olarak (ne eksik ne fazla) 2 tane tek kare ve 2 tane çift kare içerir (çift karelerden hepsi birden olmamak kaydıyla bazıları 0 olabilir, hepsi 0 olamaz çünkü 4 tek karenin toplamı mod8 de 4 tür.)
  8x+2=(t1)^2 + (t2)^2 + (ç1)^2 + (ç2)^2
  8y-2=(t3)^2 + (t4)^2 + (ç3)^2 + (ç4)^2 olsun

  t1 , t2 , t3 , t4 tek sayılarını bir kenara not edelim
  —-
  bu 4 tek sayının kareleri toplamı 8 modunda 4 olduğuna ve çift sayıların kareleri de ya 4 ya 0 olduğuna göre elimizde kalan 4 çift sayıdan 1 veya 3 tanesi 8 modunda karesi 4 olan çift sayılardandır yani
  4s+2 şekillidir kalan 1 veya 3 tanesi de 4 e tam bölünür yani 4r şekillidir.

  şimdi buradan sonrasında bir denklikten faydalanalım
  her a,b,c,d,z,y,x,w için
  M=(a^2+b^2+c^2+d^2)
  N=(z^2+y^2+x^2+w^2) iken
  Q=(az+by+cx+dw)
  T=(ay-bz+cw-dx)
  E=(ax-bw-cz+dy)
  R=(aw+bx-cy-dz)
  ise
  M*N=(Q^2)+(T^2)+(E^2)+(R^2) eşitliği sağlanır

  ilk önce elimizde kalan çift sayıların 3 tanesinin 4 e bölündüğü bir tanesinin 4s+2 şekilli olduğu duruma bakalım ve genelliği bozmadan ilk 3 tanesi 4s , 4. sü 4j+2 şekilli olsun bu durumda
  yukarda verilen denklikte z=y=x=w=1
  ve a=(ç1)/2 , b=(ç2)/2 , c=(ç3)/2 , d=(ç4)/2
  seçersek
  a,b,c çift , d tek sayı olur ve denklğimizde
  M*N çarpımı tam olarak 4 çift sayımızın kareları toplamıdır , denkliğimizin sağ tarafından elde edilen Q,T,E,R sayılarıın hepsi de tek sayı olacağından kalan 4 tek sayımız bunlar olacaktır ve
  n=(t1)^2 +(t2)^2+(t3)^2+(t4)^2+Q^2+T^2+E^2+R^2 olacak şekilde 8 tek kare toplamı sağlanır

  çift sayılarımızdan yalnız 1 tanesi 4 e bölünüp diğer 3 tanesi 4s+2 şekilli olduğu durumda da aynı şekilde seçilen a,b,c,d,z,y,x,w sayıları için ortaya çıkan Q,T,E,R sayıları aranan tek sayılar olacaktır.
  sonuçta 8k şekilli yazılabilen her sayı 8 tek kare toplamı olarak gösterilebilir.

  1. ilk bulduğum ama soruda istendiği gibi Lagrange Teoremini kullanmayan çözüm:

   Legendre Teoreminin bir sonucu olarak 8s+3 şekilli her sayı en fazla 3 tamkare toplamı olarak yazılabilir.
   bu sonuçtan faydalanabilirsek;

   yukardaki yorumda (*)’dan dolayı 8s+3 şekilli bir sayı en fazla 3 tamkare toplamı olarak yazılabiliyoısa bunların hepsi tek olamlıdır.
   bu tek sayılara ilaveten 5 tane 1 sayısı seçildiğinde tüm bu 8 tane tek sayının kareleri toplamı
   =1+1+1+1+1+(8s+3) = 8s+8 olur
   her k için s=k-1 seçildiğinde
   8s+8=8k olacağında her k için 8k sayısı 8 tek kare toplamı olarak yazılmış olur.

Bir cevap yazın