24 thoughts on “Hafif Misket

 1. Misketleri 3 erli 3 gruba ayırırız herhangi 2 grubu tartarız eşit çıkarsa diğeri hafif olan gruptur eşit değilse hafif olan bulunmuştur zaten bu ilk tartımda hafif olanın hangi grup olduğunu bulduk sonra o gruptan 1 bilyeyi ayırırız diğer ikisini tartarız eşitse ayırdığımız hafiftir eşit değilse zaten hafif olan bulunmuştur.

 2. misketleri 3’erli 3 gruba ayırırız.

  1. tartıda, iki adet üçlü grubu tartarız.
  hangi taraf hafifse aradığımız misket o taraftadır. eğer eşitse tartıya dahil etmediğimiz 3 misketten biridir.

  2. tartıda, hafif olduğunu belirlediğimiz gruptaki misketlerden herhangi ikisini tartarız. hangisi hafifse odur. aynı ise tartıya dahil etmediğimiz miskettir.

 3. öncelikle 9 adet misketi 3 erli 3 gruba ayırırız 1. grup ta olan 3 misketi kefenin bir yanına 2. grup ta olan 3 misketide diğer kefeye koyarız ,
  eğer hafif misket bu guruplarda ise hafif misketin olduğu grup yukarıda kalacaktır, hafif misket bu gruplarda değil ise tartıya almadığımız 3. gruptadır. böylelikle birinci tartıyı yapmış oluruz ve hafif misketin olduğu grubu buluruz. şimdi geçelim 2. tartıya hafif misketin olduğu gurup ta bulunan 3 misketten birisi bir kefeye birisini diğer kefeye koyarız hafif olan misketin olduğu kefe daha yukarda olacaktır , eğer kefeler birbirine eşitse bu iki misketin ağarlığı birbirine eşit demektir hafif olan tartıya almadığımız miskettir :)

 4. 3,3,3 şeklinde 3 parçaya böleriz. ılk olarak ikisini alıp tartınin iki kefesine koyarız aynı gelirse son kalan gurup içinde hafif bilye, yok bir taraf ağır basiyorsa diğer taraftaki gurup içinde hafif bilye.
  hafif gurup ta olan 3 bilyeyi de 3 e böleriz te ilk 2 tanesini kefeye koyarız aynı gelirse son kalan hafif, terazi dengede değil ise havada olan hafif bilyedir.

 5. 9 misketi 3erli gruplara ayiririz. 3er 3er tartariz.
  esit gelirse, hafif olani tartiya konmayan 3ludedir.
  o ucluden her hangi 2sini tartiya koyariz, esit gelirse, en sona kalan hafiftir. aksi takdirde zaten havada olan hafiftir.
  diger tarti islemleri de ayni sekilde bize en hafif olan misketi gosterir.

 6. 3 er 3 tane grup yaparız rastgele 2 tanesini seçip tartarız diyelimki eşit çıktılar demekki hafif diğer 3lüdedir ya da yapılan tarıtdan hangisinde olduğunda anlarız. elimizdeki 3lüden seçtiğimiz rastgele 2 taneyi tartarız tartma işlemnde haff olandır eğer eşit çıkarsa da tartılmayandır..

 7. 3 erli 3 grup halinde bir ayırım yaparız. bu grupardan ikisini tartıda kıyaslarız bir fark varsa hafif olandır tartı eşitse zaten hafif olan diğer 3 lü arasındadır. 3 misketten 2 sini tartıya koyarız eşitlik varsa diğeri hafif olandır yada terazide hafif basan hafif olan miskettir.

 8. Önce misketleri 3’erli olarak gruplarım.(123,456,789)
  1.TARTI:İlk iki grubu tartarım.(123-456)
  2.TARTI 1. OLASILIK:Eğer eşit gelirlerse diğer gruptan 2 tanesini tartarım.(7-8)Hangisinin hafif olduğunu bulurum.Eğer eşit gelirlerse hafif olan 9’dur.
  2.TARTI 2.OLASILIK:Hafif gelen grubun iki bilyesini tartarım(1-2 veya 4-5)Hafif olanı bulurum.Eğer eşit gelirlerse 3 veya 6 hafif olandır.

 9. Misketler a ve b grubu olarak ayrılır.a grubuna 6,b grubuna 3 mısket koyulur.
  1.ıslem olarak a grubun dakı 6 mısket terazının ıkı koluna 3 er koyulur denge saglanırsa hafif mısket b grubundakı 3 mısketten bırıdır.o 3 mısketten herhangı ıkı tanesı tartıya koyulur denge saglanırsa dısarda kalan bır mısket hafıf olandır denge saglanmaz sakı o zaman zaten mısket bulunmus olur.
  2.durum ıse ılk tartıda denge saglanmaması durumudur. 6 mısketten denge bozan 3lu grup ayrılır.sonra bundan herhangı ıkı tane secılır.eger terazi dengede ıse dısarda kalan bır tane hafiftir dengede degılse terazide hafif gelen hafiftir.:d

 10. 3 er’li gruplara ayırarak tartım yapılır.
  ilk tartım 3’lü gruplar eşit gelir ise dışarıda kalan 3’lü gruptan
  1 tanesi dışarıda kalacak şekilde tekrar tartım yapılır.
  hafif olan bu şekilde bulunur.

 11. 1. işlemde misketleri 3 er 3 er tartarım eğer eşit gelirse son 3 lüden 2sini tartarım gene eşit gelirse tartmadığım hafiftir birisi hafif gelirse o hafifdir eğer ilk 3er 3er tarttığım bilyelerden birisi hafif çıkarsa onu tek tek koyarım bu sayede bulmuş olurum.

 12. öncelikle misketleri 3 eşit parçaya a grubu b gurubu ve c grubu diye ayırım. a ve b grubunu tartıya alırım tartıda dengesizlik varsa hafif olanı 2 ci defa tartmak için alırım yok eğer eşit gelirse c grubunu ikinci defa tartmak için tartıya alırım. diyelim ki eşit çıktı. c grubundan 2 bilyeyi alır tartarım tartı eşit olursa hafif olan 3 cü bilyedir. eşit olmazsa zaten hafif gelendir.

 13. Öncelikle 3 misket çıkartılır, kalan 6 adet misket yarı yarıya tartılarak bakılır eğer dengede ise ayırdığımız üç taneden 1 adet çıkarılır kalan ikisi tartılır hafif olan bulunur. Eşit değil ise hafif gelen kefedeki 3 misketten 1’i çıkarılır ikisi tartılır sonuç bulunur.

 14. 1- Misketleri 3’erli 3 gruba ayırırız. Gruplardan birini dışarıda bırakarak, diğer ikisini tartarız. Hafif olan misket tartılan gruplardan birinde ise, o grup hafif kalacaktır. Tartılan gruplar eşit çıkarsa, hafif misket dışarıda kalan gruptadır. Böylece hafif misketin olduğu 3’lü grubu bulmuş oluruz.
  2- Bundan sonra, elimizdeki 3 miketten birini dışarıda bırakarak diğeri ikisini tartarız. Hafif olan, aradığımız miskettir. İkisi eşit çıkarsa dışarıda bıraktığımız misket hafif olan miskettir. :)

 15. 1 adet misket çıkarıp diğerlerini 4 er 4 er paylaştırırım terazinin iki ayrı kefesine koyarım eğer terazi eşit haldeyse hafif olan misket elimdedir ama bir kefesi aşağıda diğer kefesi yukarıda ise hafif olan misket yukarı kefede olduğunu anlarım…

 16. 9 adet misketi 3+3+3 olarak üçerli gruba ayırırız, 1. ve 2. grubu birini terazinin sağ kefesine diğerini sol kefesine konur, eğer ikisi eşit hafif olan misket elimdeki grupta olacaktır, eğer değilse terazinin hafif gelen grubunda olacaktır. elimdeki grubun hafif olduğunu düşünelim. bu sefer elimde ki 3 adet misketin iki tanesinden birini terazinin sağ kesesine diğerini sol kesesine konur. eğer her iki kese eşitse hafif olan elimde demektir.

 17. Misketleri 3 erli 3 gruba ayırırız
  herhangi 2 grubu tartarız
  eşit çıkarsa tartıya koyulmayan hafif olan gruptur
  eşit değilse
  hafif olan bulunmuştur
  hafif olan gurubu ele alırız
  sonra
  bu guruptan
  1 bilye ayırırız rastgele
  diğer iki bilyeyi tartarız
  tartılar eşitse ayırdığımız bilye haffitir
  eşit değilse; hafif olan yukarı da kalır ve bulmuş oluruz hafif bilyeyi

  o gruptan 1 bilyeyi ayırırız diğer ikisini tartarız eşitse ayırdığımız hafiftir eşit değilse zaten hafif olan bulunmuştur.

Bir cevap yazın