2345+=

Verilen tüm sayıları ve işlemleri bir defa kullanarak bir eşitlik sağlayın.