1) Bir düzgün dörtyüzlünün yüzlerinin belirlediği düzlemler uzayı kaç parçaya ayırır?

2) Bir küpün yüzlerinin belirlediği düzlemler uzayı kaç parçaya ayırır?